Vindico Technology

Välkommen till Vindico Technology AB, vi erbjuder innovativa säkerhetslösningar inom bland annat trådlös larmöverföring och elektroniska låssystem.

Vindico Technology AB är ett helägt dotterbolag till Vindico Group AB (publ).